News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Tanda-tanda Akhir Zaman sudah Mulai Nampak,apa sih diantaranya

Tanda-tanda Akhir Zaman sudah Mulai Nampak,apa sih diantaranya


TRANSFORMASINUSA.COM | Zaman sekarang ini memang merupakan zaman yang penuh dengan tantangan, ujian, dan cobaan. Terutama, bagi siapa saja yang telah mengikrarkan kalimat syahadat, yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha dengan Muhammad saw sebagai rasul dan nabinya, dan ridha dengan Islam sebagai tuntunan hidup di dunia fana ini.

Dahulu ketika zaman tabi’in, kaum muslimin mendambakan kehidupan yang seperti zaman Nabi saw dan para sahabatnya, mereka mendambaakan kehidupan yang damai bersama Rasulullah dan para sahabatnya ra. Begitu juga setelah para tabi’in wafat, maka pengikut tabi’in juga mendambakan kehidupan zaman Nabi saw dengan para sahabatnya ra, dan juga kehiduupan zaman tabi’in.

Zainal Abidin Selaku Pimpinan Redaksi Media Transformasinusa.com Mengatakan " Bahwa kita selaku  umat islam terlebih dalam Bulan Ramadhan yang suci ini sebagai apapun peran kita, hendaklah senantiasa menjadi tauladan dalam kehidupan ini dengan berpedoman kepada Al Qur`an dan Sunnah Rasulillah SAW agar terhindar dari empat hal , 4 Hal tersebut diantaranya : 


4 tanda akhir zaman: Allah SWT mengangkat keberkahan di bumi, mengangkat rasa kasih sayang di antara hati sesama manusia, mengangkat rasa keadilan di antara para hakim, dan mengangkat rasa malu terhadap para wanita.


Hal ini memang telah dinyatakan oleh Nabi saw dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain ra katanya, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya yang terbaik dari kalangan kamu ialah yang sezaman denganku, kemudian orang yang hidup setelahku, setelah itu orang yang hidup setelah mereka. Imran berkata, ‘Aku tidak mengetahui mengapa Rasulullah saw menyebut setelah kurunnya sebanyak dua atau tiga kali. Setelah itu datang satu kaum yang di minta memberi penyaksiaan tetapi tidak diminta penyaksian, yang berkhianat sehingga tidak boleh dipercayai, yang suka bernazar tetapi tidak melaksanakannya dan suka akan kemewahaan.” (HR Bukhari).

Zaman kita hidup sekarang ini telah jauh beribu tahun dari zaman ketika Rasulullah saw dan para sahabat ra, serta tabiin, juga tabiuttabi’iin. Rasulullah saw telah menggambarkan ciri-ciri manusianya, watak, dan sepak terjang kebanyakan mereka, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas:

Bersaksi terhadap sesuatu, padahal tidak diminta untuk bersaksi.

Berkhianat dan tak dapat dipercaya.

Suka bernazar, tetapi tak dilaksanakan.

Suka kemewahan


Tags

TNC GROUP CHATT ME

Kritik dan Sarang bisa melalui kolom dibawah ini,Terima Kasih